Apla – jednostka tła, nałożone jedną lub kilkoma farbami dowolnego koloru, w ilości dokładnie 100% każda.

Anilox – wałek rastrowy służący do przenoszenia farby z kałamarza na formę drukową.

Bitmapa – zdigitalizowany obraz przechowywany w formie pliku (np. skan, zdjęcie cyfrowe).

CMYK – podstawowe barwy używane w procesie drukowania (Cyan, Magenta, Yellow, Black).

Dystorsja (skrót) – przeskalowanie obrazu w kierunku druku.

Font – to cyfrowy zapis znaków określonego kroju pisma. Ze względu na sposób zdefiniowania kształtu znaków, fonty dzielą się bitmapowe i wektorowe.

Font bitmapowy – font składający się z określonej liczby pikseli.

Font wektorowy – font opisany za pomocą krzywych – są więc w pełni skalowane, bez deformacji ich kształtu.

Grafika wektorowa – opisywanie obiektów za pomocą matematycznie zdefiniowanych w układzie współrzędnych grup punktów. Każdy z podstawowych elementów obiektu (odcinek, krzywa, okrąg, wielokąt) jest sparametryzowany, co pozwala na jego dowolną transformację, czyli, że można łatwo zmieniać ich kształt, klikając w wyznaczone punkty i przesuwając je, tworząc tym samym inne kontury obiektu.

Grafika bitmapowa – to obraz składający się z pojedynczych pikseli, których wielkość określona jest przez rozdzielczość.

Grafika wektorowa – obiekt opisany matematycznie składający się z linii, krzywych, okręgów, który można skalować bez utraty jakości.

Halo – efekt otoczki wokół obiektów utworzonych w niekorzystnych warunkach lub złą techniką, może powstawać na etapie przygotowania klisz lub w samym procesie drukowania.

Kąt rastra – najmniejszy kąt nachylenia osi rastra do siatki rastra.

Liniatura – jest parametrem mówiącym ile rzędów kropek (lub linii) ułożonych równolegle względem siebie przypada na jednostkę długości. Liniaturę wyraża się w liniach na cal – lpi (lines per inch), lub rzadziej w liniach na centymetr. Im wyższa liniatura, tym drobniejsze kropki rastra, a więc tym więcej szczegółów może zawierać drukowany obraz.

Mora – niepożądany powtarzający się wzór interferencyjny, spowodowany niewielkim niespasowaniem lub źle dobranymi kątami.

Podlewka – to zalanie konturu obiektu z koloru tła na którym się znajduje z jednoczesnym nadrukowaniem.

Przyrost punktu (dot gain) – powiększenie punktu rastrowego w procesie druku.

Pantone – system barw najczęściej używany w poligrafii (wzornik).

Wzornik Pantone – „zestaw” 1114 barw powstałych z wymieszania 16 podstawowych kolorów.

Proof lub tradycyjnie „Cromalin” – to używany materiał porównawczy (a czasem jako standard) z materiałem drukowanym. Niemniej jednak prawdziwy proof fleksograficzny jest wykonywany przy użyciu odpowiedniego urządzenia z wałkiem rastrowym, farbą fleksograficzną, cylindrem formowym i końcowym podłożem drukowym zlecenia produkcyjnego (tworzywo sztuczne, papier i aluminium).

Raster – symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednofonalnego w postaci drobnego wzoru.

Zalewka – to zalanie konturu obiektu jego kolorem z jednoczesnym nadrukowaniem.

Zalewkowanie (trapping) – niwelowanie niedokładności pasowania maszyny drukującej. Przy zalewkoaniu dużych obiektów grubość zalewki jest pomijalna dla oka. Inaczej jest dla małych obiektów, bo wtedy zmienia się ich grubość i optycznie są grubsze, co jest efektem niepożądanym. W takich przypadkach stosuje się podlewkę.