Podczas swojej działalności nasza drukarnia wielokrotnie skorzystała z dofinansowania oferowanego przez Unię Europejską, w programach takich jak:

  • REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
  • NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY – WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2004-2006,
  • EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
  • PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej linii do druku fleksograficznego Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy EMBE PRESS i podmiotami współpracującymi Zakup innowacyjnej linii technologicznej po produkcji opakowań giętkich podstawą do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności oferty Drukarni EMBE PRESS
Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej pomiędzy EMBE PRESS i podmiotami współpracującymiMinisterstwo
Infrastruktury i Rozwoju:
http://www.mir.gov.pl/

Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka:

http://www.poig.gov.pl/

Unia Europejska:
http://www.europa.eu/