Drukarnia Embe Press S. Bezdek, M. Mamczarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Tokarska 9
20-210 LUBLIN, POLSKA
tel.: + 48 81 710 17 00
fax: + 48 81 710 17 01
email: biuro@embepress.pl
NIP: PL 712-010-01-91